پروژه ها

1- اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام طی سه مرحله

2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه طی دو مرحله

3- اداره آموزش و پرورش شهرستان مهرستان طی یک مرحله

4- شرکت اطلس خودرو (نماینده شرکت کیا کره جنوبی) طی یک مرحله

5- آموزشکده فنی سما واحد خوی طی یک مرحله

6- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه طی یک مرحله

7- فنی و حرفه ای مرکز شیراز طی یک مرحله

8- مرکز آموزشی نبی اکرم شهرستان مهرستان طی یک مرحله

9- آموزشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای بوشهر طی یک مرحله 

10- هنرستان فنی و حرفه ای شهید کلانتری طی یک مرحله

11- دانشکده فنی و حرفه ای پسران یاسوج طی یک مرحله